Klikk for å bestille ditt eksemplar
            
Rudolf-Steiner-1907
Om steinerskolens beskyttete posisjon i Norge:

  Steinerskolen er den heldigste  friskolen i Norge. Den er beskyttet mot kritikk fra borgerlige politikere, fordi borgerlige politikere generelt er positivt innstilt til friskoler. Men den er også beskyttet mot kritikk fra rødgrønne politikere, fordi de har gått der selv eller har sine barn der, eller fordi velgerne deres har gått der selv og har sine barn der.

Begge deler kan være ille – men det siste er verst.

Kristin Clemet Les mer

 

Steinerskolene har i hele etterkrigstiden vært et viktig pedagogisk alternativ i Norge

 

Denne debattboken retter et kritisk blikk på steinerskolen, antroposofisk medisin og biodynamisk landbruk.

 

Forfatterne er sterkt kritiske til både ideologi og praksis i steinerskolen, og til andre deler av antroposofiske aktiviteter og tenkemåter.

 

Som overordnet mål ønsker forfatterne å avsløre den falske fasaden, og informerer om antroposofiens okkulte virkelighetsforståelse.

 

En virkelighetsforståelse som underkommuniseres til norsk offentlighet, myndigheter og foreldre med barn på steinerskolene.

 

In English

Innholdsfortegnelse
Reaksjoner på boken før den kom ut


Anmeldelser

Om Antroposofisk medisin

Debatter og innspill

Artikler og intervjuer TV og Radio
Steinerkritikk.no
Mediestrategien til Steinerskoleforbundet

Blogger

Å studere skolens egne læreplaner for tiden jeg

hadde gått der ga mersmak.

Da kunne jeg nemlig se at lærerene mine hadde

fulgt et strengt planlagt opplegg og lese hvordan ting

vi hadde opplevd som absurde innfall, egentlig var nøye planlagte grep i dannelsen av sjelsmessige evner.

Virrvarr.net, Les mer 


Rudolf Steiner til norske tilhørere i Oslo 1921:

”Også dere her oppe vil måtte venne dere til at det

er en selvfølgelighet at den antroposofiske

åndsvitenskap i våre dager vil bli bekjempet

på det aller heftigste av alle bakstreverne,

av alle dem som elsker å leve i den gamle slendrian.”

                                  Nordens folk mellom øst og vest, s. 53

 

Jeg har vekselsvis kost meg med, ledd høyt av, ristet på hodet, hevet og rynket øyenbrynene av Kristin Sandberg og Trond Kristoffersens bok.
                      Asbjørn Dyrendal, Skepsis blog  
                                                        Les mer