Debatter og innspill

Det de ikke forteller oss - Steinerskolens okkulte grunnlag

Verdidebatt i Vårt Land

Helge Simonnes - Livssynsskole?
i Vårt Land, 2. mars 2010


Aftenposten, Debatt

Steinerskoleforbundets punktvise imøtegåelse av
Det de ikke forteller oss.

*
Pedagogikk og verdensanskuelse - om steinerskolens okkulte grunnlag
Dag-Otto Thunold,
Rudolf Steinerskolen i Oslo

Kronikk i Dagbladet 5.mars
av Anne Mette Stabel

Svar fra Sandberg Kristoffersen 12.mars
Stygt av Stabel


Skepsis.no
Antroposofiens makt og innflytelse
i det norske samfunnet


Arve Mathisen
Steinerskolenes åpne agenda
Kronikk i Dagbladet 13.mars
av Jon Rognlien

IKT i Steinerskolen
Gottfried Straube Fjelså

Svar fra Sandberg Kristoffersen
Steiner og tastaturer


Feil og usannheter om forskningsrapport
Bo Dahlin

Svar fra Sandberg Kristoffersen
Fabrikkert vitenskap
og
En kritisk analyse av Dahlin-rapporten

Oddvar Granly i Libra nr.2 - 2010
Det Sandberg & Kristoffersen forteller oss
Dag-Otto Thunold i Antroposofi i Norge 2 - 2010
Pedagogikk og verdensanskuelse (I)