Anmeldelser av Sandberg og Kristoffersen bok

 

Det de ikke forteller oss - Steinerskolens okkulte grunnlag

 

 


Klassekampen,
27.februar 2010

Utdrag fra Jon Langdals anmeldelse;
Ein moderne Jonas

- Et lågmælt, men truverdig oppgjer med Steinerskolen.

- Boka er en imponerende sosiologisk studie, og er ein soleklar aspirant til heideren Årets bok.

-Boka er langt frå å vere ei hatefull utskjelling i store bokstaver; det lågmælte toneleiet gir framstillinga enda større truverd og overtydingskraft.

-Forfattarane har sett seg grundig inn i Steiners lære og ser nå at Steiners spekulativ-religiøse filosofi har eit sterkt grep på den pedagogiske profilen, og der faglig begrunna pedagogikk er mangelvare.

-Forfattarane nektar for at dei vil Steinerskolen til livs. Men den galimatias dei avslørar, må vere argument gode nok til at statsstøtta til skolen i si nåverande for må avviklast. Men det vil nok vise seg at skolen har sterk støtte på sentralt regjeringshald.

Dagbladet
27. februar 2010
med nettdebatten 3.mars 2010


Utdrag fra Stian Bromarks anmeldelse;
Engler og demoner på timeplanen

- Kritikken er solid fundert på utallige intervjuer med kritiske foreldre og lærere, interne rapporter og skriv, Steiners originalkilder, avisdebatter ...

- Intuitivt og umiddelbart høres det ikke ut som at moralen er at man ikke skal sende ungene sine på steinerskolen, men at man skal slutte å bruke ungene som redningsplanke for sin egen dårlige samvittighet. Sandberg/Kristoffersen er de frelste som ble de frafalne, og det gjør at de snakker fra et spesifikt utgangspunkt med begrenset overføringsverdi. Det forhindrer ikke at de har poenger.

- Ulempen med anekdotiske bevis, som utgjør ryggraden i boka, er at de er private, atskilte og ofte følelsesladede. Men Sandberg/Kristoffersen har samlet såpass mange av dem, og de likner hverandre i så stor grad, at summen blir nokså overveldende. Mange nok tilknyttet steinerbevegelsen har den samme følelsen av sekterisme, dobbeltspill og forvirrende pedagogikk. Det ville ikke vært unaturlig om Kristin Halvorsen tok initiativ til en gransking av skolene, slik at staten ble forsikret om at den ikke bevilger x-antall kroner på falskt grunnlag. Noe annet vil også forsterke forfatternes påstand om at steinerskolen er særdeles godt beskyttet av den norske politiske, kulturelle og rojale eliten.

- «Det de ikke forteller oss» er en utfordrende bok å ta stilling til.

Aftenposten
1.mars 2010

Utdrag fra Atle Christiansens anmeldelse;
Et angreps- og et forsvarsskrift


- Det sterkeste kapittlet i boken er vitnesbyrdene fra mennesker med erfaringer fra steinerbevegelsen, de kan ikke avfeies som enkelttilfeller, for kritikerne har hentet historier fra foreldre, elever og lærere fra alle steinerskoler i Norge.

- Selv om jeg kunne ønsket meg en sterkere forlagsredigering av denne boken, så klarer forfatterne å dokumentere at tiden antagelig er inne til å endre steinerskolens status fra pedagogisk alternativ til livssynsskole.


Morgenbladet
5.mars 2010

Utdrag fra Jon Rognliens anmeldelse;
Å aldri skal de møtes

Betimelig kritikk: Forfatterne av Det de ikke forteller oss viser hvordan Steinerskolens pedagogiske system gjennomgående er begrunnet i Rudolf Steiners esoteriske tankesystemer, og at skolene dermed bedriver okkultisme.

... de har skrevet en høyst leseverdig bok der særlig fremvisningen av de steinerske eksotika er betimelig lesning. Plutselig står sammenhenger mellom New Age, psykedelia og postmoderne flanerier i et nytt og skarpere lys.


NRK
9.mars 2010
Utdrag fra Kjell Lars Berges anmeldelse; Steinerskolen på retta og på vranga

Den er en rasende og heftig pamflett der Steinerskolen, Steinerskolepedagogikken og denne skolens og pedagogikkens ideologiske grunnlag, antroposofien, slik den ble utviklet av skolens grunnlegger Rudolf Steiner, angripes og avkles til de grader at bevegelsen og dens grunnlegger står fullstendig naken foran oss.

Forfatterne ønsker å vise at denne spesielle Steinerske åndsvitenskapen er gjennomført humbug fra ende til annen, og at bevegelsen derfor verken fortjener samfunnets respekt eller økonomiske støtte.

Forfatterne gjennomfører denne avkledningen meget grundig og med svært solid kildedokumentasjon. Blant annet viser forfatterne til at Stockholms universitet i sin vurdering av Steinerskolepedagogikken avviste den vitenskapelige forståelsen den bygde på fordi den ”förmedlar naturvetenskapliga felaktigheter värre än flum” (side 199). Steinerpedagogikken ble rett og slett kastet ut av universitetet.


Kulturspeilet
14.april 2010
Utdrag fra Kjell Moes anmeldelse;
Skremmende om Steinerskolen

Vi har som mange andre i flere år hatt et positivt inntrykk av Steinerskolen. Denne avslørende boka har sørget for å sette en rask slutt for dette. En tidligere lærer og en som har hatt barn i skolen har skrevet denne boka om sine erfaringer med skolen og dens ideologi.


Det kommer her fram at skolens 'åndelige' grunnlag er basert på okkulte fenomener - reinkarnasjon og troen på astrallegemer - med andre ord tenking som fører tankene hen til mørkeste middelalder.


Bak det som mange oppfatter som tilsynelatende harmløst og faktisk positivt i det ytre skjuler det seg et sammensurium som hverken er vitenskapelig eller bygger på fornuft.

Selvfølgelig har ikke reaksjonene fra det antroposofiske miljøet latt vente på seg. Men forfatterne skal ha takk for å ha kastet noen av skylappene av oss.

 


Finansavisen
10.april 2010
Utdrag fra Anders Horntvedts anmeldelse; Rotete frontalangrep

Et nådeløst oppgjør med steinerskolen som burde vært redigert strammere.

Kristín Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen vet hva de snakker om. De har vært lærere og foreldre ved steinerskolen i mange år.
I likhet med flere har de sett baksiden av medaljen, og det forteller de klart og tydelig om i boken sin.

Og de to kapitlene på til sammen 100 sider om antroposofisk medisin og fantastisk litteratur kunne ha vært et utmerket utgangspunkt for neste bok i det nødvendige oppgjøret med antroposofi, pseudovitenskap og annet tullball.Skepsis blog
25.april 2010
Utdrag fra Asbjørn Dyrendals anmeldese; Steinerkritikk i bokform

Resultatet er vel så mye en kort innføring i noen viktige sider ved Steiners tanker og kritisk debatt om norsk antroposofi som det er en bok om Steinerskoler og Steinerpedagogikk. Her er antropofisk jordbruk, kosthold og medisin, side om side med Steinerpedagogikk, skoleorganisering og vitnesbyrd fra andre frafalne.

Jeg har vekselsvis kost meg med, ledd høyt av, ristet på hodet, hevet og rynket øyenbrynene av Kristin Sandberg og Trond Kristoffersens bok. Det siste et par-tre ganger over forfatterne, resten primært over materien de tar for seg.

Det er både kortfattede og mer omfattende redegjørelser for Steiners egne utsagn og systematiske tenkning rundt en rekke emner, og det er egne forsøk på å både sette inn i nye kontekster og ikke minst sette opp mot offentlig selvpresentasjon fra bevegelsens egne representanter. Blant mine favorittpartier er utvilsomt et avsluttende essay som setter Steiner og hans visjoner inn i et rent fiksjonsunivers med det narrative i fokus, ved hjelp av sammenligninger med fantasy og science fiction-litteratur. Det er et utmerket grep vi har arbeidet litt med i religionsvitenskapelig forskning, som jeg tror har svært mye for seg, og som etter min mening fungerer strålende i boken.

Les mer

Fri Tanke
nr. 2 - 2010, s. 38
Utdrag fra Ida Jacksons anmeldelse
Steiners fantacy-univers

Sandberg og Kristoffersen har skrevet en lavmælt, kildedrevet bok om Steinerskolen og Rudolf Steiners forfatterskap. Den er mer sår enn rasende, og mer fokusert på Steiners egne tekster enn på personlige anekdoter.

Boken er nemlig ikke først og fremst en kritikk av Steinerskolen som sådan: Den er en grundig innføring i Rudolf Steiners univers, og kanskje den mest tilgjengelige oppsummeringen av den vanvittige tekstmengden mystikeren etterlot seg. I tillegg ser Sandberg og Kristoffersen nærmere på prinsippene bak Steiner pedago -gikken, det biodynamiske jordbruket,Camphill-gårdene og den antroposofiske medisinen.


For alle ikke-antroposofer som forsøker å forstå Steiner, er essayet som sammenligner Steiners bøker og foredrag med fantasyromaner, et must. Sandberg og Kristoffersen viser at Steiners okkultisme er mest tilgjengelighvis du leser det som skjønnlitteratur.

Det mest interessante med boken som helhet, er likevel analysen av hva antroposofi er.
Enten du har et forhold til Steinerbevegelsen fra før eller ei, gjør dette boken til underholdende lesning.

Les mer i Fri Tanke, 2/ 2010, s. 38