Innholdsfortegnelse:

 Det de ikke forteller oss - Steinerskolens okkulte grunnlag
av: Kristín A. Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen


Forord ........................................................................... ........ s.11

Innledning ............................................................................. s.13

Naive idealister ..................................................................... s.21

Erfaringer fra Steinerskolen ................................................ s.52
 
Den offentlige kritikken av steinerbevegelsen ......................s.94

Steinerpedagogikk - første del .............................................. s. 129

Steinerpedagogikk - andre del ............................................... s. 220

Mat med kosmisk kraft .......................................................... s. 250

Om antroposofisk medisin ..................................................... s. 283

Fantastisk litteratur .............................................................. s. 337

Om læreplaner, IKT og nasjonale prøver på steinerskolen ... s. 377

Noter ...................................................................................... s. 389

Litteratur ............................................................................... s. 419