Om Antroposofisk medisin, Meslinger og Vaksinevegring

Det de ikke forteller oss - Steinerskolens okkulte grunnlag

Svar til Gro Lystad om Skavlan og vaksiner.
Unfiltered perception, 15.mars 2010
*
Nye meslingeutbrudd i Tyskland i områder med mange vaksinemotstandere
Eurosurveillance, 1.april 2010

Frykter utbrudd av meslinger
NRK, 18.mars 2010
*
Frykter store utbrudd av meslinger
VG, 18.mars 2010
*
Vaksinenekt og bevisst smitte
Tønsberg Blad, 23.mars 2010
*
Debatt i Skepsis
Vaksinasjonsnekt og utbrudd av meslinger
*
Statens PR-kontor for homøopati
Preben Aavitsland i Dagbladet 24.mars 2010
*
Om vaksinasjon og verdensbilder
Fri Tanke, 25.mars 2010
*
Steinerskoleforbundets styreleder Gry Veronica Alsos sender ut pressemelding:

Om den varslede meslingepedemien
Vaksinasjon mot meslinger er et rent helseanliggende og derfor skolen faglig uvedkommende. Det er foreldrenes eller foresattes ansvar og rett å la sine barn vaksinere eller la det være.

Vaksinasjonsskepsis finnes i en rekke miljøer og med flere typer begrunnelser.
Steinerskolene er tilknyttet den offentlige skolehelsetjenesten, og elevene får de samme tilbud som alle andre barn.

De fleste barn ved Steinerskolene blir vaksinert, men det finnes trolig noen flere vaksinasjonsskeptikere blant foreldrene ved enkelte steinerskoler enn ved de offentlige naboskolene.

Ettersom det i store deler av landet ikke finnes steinerskoler, er det ikke entydig at det kun er foreldre i steinerskolemiljøer som ikke lar sine barn vaksinere.

Vi etterlyser pålitelige undersøkelser av dette forholdet, og anser det i mellomtiden for uvitenskapelig å stigmatisere steinerskolene i denne saken.


For Steinerskoleforbundet,
Gry Veronica Alsos
styreleder"
Vår kommentar:
Frekkhetens nådegave?
Gry Alsos vet at det på steinerskoler blir dannet smitteringer av foreldre med syke barn, for at disse skal gi barnesykdommen videre, slik Nrk.no dokumenterer.

Siden hun kjenner sin Steiner, vet hun også begrunnelsen for dette:
Rudolf Steiners tanker om at barnet blir født inn i verden fra en annen, ikke-fysisk dimensjon og har med seg personlige egenskaper som det skal utvikle i neste jordeliv er årsaken til at antroposofer ikke ønsker å vaksinere barna sine. Den antroposofiske legen Arne Enge sier det slik i bladet Steinerskolen 3/4 1997: 

"Inn i sykdommen spiller både det arvelige, omgivelsene (miljøet), og selve individualiteten. Tydeligst kommer dette samspillet kanskje til uttrykk i barnesykdommene, som kan føre til en konsolidering av hele barnets vesen. Alt det barnet bringer med seg fra en annen dimensjon, som karaktertrekk, temperament, talent og egenskaper, prøver å utforme og benytte det arvede, og det miljøet kan gi, slik at dets individualitet kan komme til uttrykk." 

Sykdommer er altså personlig utviklende for mennesket i formende faser av livet. Derfor ønsker mange antroposofer å la være å vaksinere barna sine mot barnesykdommer. Og derfor finnes det i antroposofiske kretser smitteringer der barn med viten og vilje blir påført meslinger, kusma, røde hunder og kik- 
hoste som skal bidra til en konsolidering av hele barnets vesen. 

Arne Enge har vært tilsynslege ved steinerskoler og sier bl.a. at "helse er ikke nødvendigvis frelse".

Det å dø av en barnesykdom vil uansett gjøre at du kanskje slipper å dø av den i neste liv. Vaksinerer du, må du nemlig ta igjen det tapte i senere inkarnasjoner, i følge Rudolf Steiner (GA0120)
I samme nummer av bladet Steinerskolen uttaler
Cato Schiøtz
at: 
 «For antroposofien er mennesket et vesen fylt av livskrefter, med sjel og ånd, og en individualitet som har langt 
større betydning ved sykdom og terapi enn skolemedisinen er seg bevisst.»

Det er utrolig frekt av Gry Alsos å etterlyse "pålitelige undersøkelser" i denne saken, all den tid Rudolf Steiner selv, tilsynsleger ved steinerskolene og steinerskolens egen advokat uttrykker seg i klartekst til det bladet som går hjem til alle foreldrene på steinerskolen.