Svar til Gottfried Straube Fjeldsås innlegg
IKT i Steinerskolen

Steiner og tastaturer
av Sandberg Kristoffersen
Sitat fra Straube Fjeldså, lærer på Steinerskolen i Stavanger:

"Rudolf Steiner (1861-1925) har neppe uttalt seg eksplisitt om tastaturer.
En uttalelse om "
hjerteproblemer eller annen fysisk sykdom senere i livet” som en begrunnelse for ikke å ville ha IKT, har jeg heller aldri støtt på i mine 25 år med utvikling av tilbud og læreplaner innen teknologi og IKT i Steinerskolen."

Hadde Straube tatt seg tid til å lese boken, Det de ikke forteller oss - Steinerskolens okkulte grunnlag, eller Steiners selv, hadde han lest følgende beskrivelse der Steiner sier dette om forgjengeren til tastaturet; skrivemaskinen:

Her gjengitt i direkte fra den svenske kilden:
"Fingrarnas hoppande från den ena tangenten till den andra gör inte bara att nedslagen framstår som blixtnedslag, utan att de dessutom kommer i oordning. Kort sagt, maskinskrivandet visar sig som et fruktansvärt åskväder. (...) så många människor som inte har tillgång till det polära motmedlet mot maskinskrivandet går omkring i livet med svagt hjärta, särskilt om de för tidigt sättas till skrivmaskinen medan hjärtat ännu i största utsträckning är lätt att förstöra."
R. Steiner, Waldorfpedagogik, Järna 1994, s. 178-179.
(Fra en foredragsrekke som ble holdt for steinerskolelærer i Dornach 1921/22 (GA 303).
Dette sitatet er hentet fra foredraget som heter "Barnet från sju til nio års ålder.31.12.1921)
 
Steiner forteller i samme foredrag at noe av problemet med skrivemaskinen - og følgelig altså også tastaturet på datamaskinen - er at bokstavene ikke er ordnet etter et spirituelt prinsipp, men etter "det rena nyttoprincipen".
Steiner skriver at motmiddelet mot teknologiens fremskritt er å skape en skole som tar hensyn til det spirituelle og det han kaller "sann menneskekunnskap".  
"Sann menneskekunnskap" er Rudolf Steiners esoteriske evolusjonsteorier om barnets utvikling og menneskehetens historie. Med Steiners egne ord, barnet må møtes av en "uppfostringskonst som är sluten i sig själv, omfattar hela skoltiden och vilar på en sann människokunnskap". (s.180)

Steinerskolen, denne gangen ved Gottfried Straube Fjeldså, forteller stadig
vekk hvordan de løser utfordringen med å ha et spirituelt menneskesyn i en sekulær verden.
Å latterliggjøre VG, IKT-Norge eller andre som har et sekulært menneskesyn er en måte.
Å trekke inn en rapport fra Australia der barn som sitter mye stille får helseplager,
er en annen måte å møte innsyn på.
Men det er fremdeles slik at steinerskolens okkulte grunnlag ikke forandrer seg,
 selv om steinerskolen forklarer hvordan de løser det.

Å ha et prosjekt der elevene overfører egen kalligrafi til TrueType-fonter i 9.klasse er mer av hensyn til Steiners egne ord og tematikk, enn av hensyn til elevenes IKT-kunnskaper. Det er den åndelige motkraften til det teknologiske som er hovedpoenget med dette prosjektet, ikke opplæringen i datateknologi.

Apropos teknologiske fremskritt: Steiner forteller i samme foredrag at
"folk har nämlingen verkligen blivit mera nervösa sedan de började åka tåg". (s. 180)